IT voor woningcorporaties in oost Nederland
ITwoon, kennis van ict én van corporaties

Project: Inrichting nieuwe gebruikersomgeving

Parallel aan het Dynamics Empire project is Domijn een project gestart om een nieuwe Citrix gebruikersomgeving op te tuigen. Deze wordt eerst als pre-productieomgeving opgezet welke dienst doet tijdens de acceptatiefase van Dynamics Empire. Bij livegang wordt dit de nieuwe productieomgeving. Tijdens de acceptatiefase is de omgeving gekoppeld met zowel de Dynamics Empire testomgeving als de huidige productieomgeving van Domijn.

Geplaatst op 04-11-2016.

Project: Implementatie Dynamics Empire

De Twentse woningcorporaties Welbions, De Woonplaats en Domijn hebben eind 2015 gezamenlijk gekozen voor de implementatie van het Dynamics Empire ERP-systeem van cegeka-dsa. Sinds begin 2016 lopen de voorbereidingen op de overgang naar het nieuwe primaire systeem. Nadat in mei de contracten zijn ondertekend, is het project Samen Slimmer gestart voor de implementatiefase. De drie corporaties zullen gedurende 2017 gefaseerd Dynamics Empire in productie nemen.

Geplaatst op 20-09-2016.

Project: Selectie nieuw primair systeem

De Twentse woningcorporaties Welbions, De Woonplaats en Domijn hebben begin 2015 besloten gezamenlijk een nieuw primair systeem te selecteren en gefaseerd te implementeren.

Geplaatst op 01-06-2016.

Project: Uitlevering smartphones

ITwoon voorziet in samenwerking met Domijn zo’n 150 medewerkers van een nieuwe smartphone. Naast de telefoons zijn ook de abonnementen vernieuwd. Domijn stapt over naar het 4G-netwerk, wat voor een betere internetverbinding zorgt.

Geplaatst op 16-06-2015.

Project: Implementatie klantportaal

Domijn introduceert een klantportaal op de website: mijn.domijn.nl. Op dit beveiligde persoonlijke klantgedeelte kunnen huurders en woningzoekenden 24 uur per dag terecht voor de dienstverlening van Domijn. Wij hebben de projectleiding over de technische realisatie van het klantportaal. Ook geven wij advies en ondersteuning bij de functionele en procesmatige keuzen, zowel in de ontwerpfase als bij de realisatie.

Geplaatst op 20-11-2014.

Project: Storneringen nabellen

Domijn is een pilot gestart om haar storneringen te laten nabellen door het callcenter van Certin. Wij zijn tijdens dit gehele traject de adviserende partij. Wij vertalen de wensen naar technische oplossingen en denken tevens mee met Domijn op alle andere vlakken binnen dit project. Zo verzorgen wij de geautomatiseerde data richting het callcenter. Hiervoor worden de juiste gegevens vanuit de databases van de Cegeka-dsa applicaties Huur en AX in het gewenste formaat aan Certin geleverd. Daarnaast hebben wij binnen de omgeving van Domijn accounts voor medewerkers van Certin ingericht zodat zij toegang hebben tot de Onguard credit managament software. Hierin kunnen zij de uitkomsten van de telefoongesprekken verwerken en bijvoorbeeld een betalingstoezegging registreren.

Geplaatst op 17-09-2014.

Project: Huurincassobeleid

De huurachterstanden bij Domijn zijn niet voldoende teruggedrongen in de afgelopen twee jaar. Domijn wijzigt haar huurincassobeleid daarom grondig. Het nieuwe beleid is klantgericht, resultaatgericht en integraal. Hierbij gaat Team Incasso gaat het terugdringen van achterstanden op een andere manier uitvoeren. De focus wordt gelegd op telefonische en fysieke klantcontacten. Ze doen het vooral samen met collega’s zoals Consulenten Wonen, Wijkbeheerders, Technisch Consulenten en de Front Office. Afdeling Incasso coördineert de acties.

Geplaatst op 11-08-2014.

Nieuwe website

Onze nieuwe website is live. De teksten zijn geactualiseerd en de vormgeving gemoderniseerd. Het is nu met dank aan eLABBS een responsive design. Hierdoor is de site van smartphone tot breedbeeld scherm goed leesbaar.

Geplaatst op 02-06-2014.

Project: Koppeling met nieuw primair systeem

WBO Wonen stapt over naar nieuw primair systeem, Itris ViewPoint. De Credit Management tool die WBO Wonen gebruikt is OnGuard. Deze tool wordt iedere nacht geautomatiseerd ververst met de brondata uit het primair systeem dat vervangen gaat worden. Het gaat hier om vele tientallen velden met data van zowel stamgegevens van klanten als stamgegevens van facturen. Met behulp van deze brondata geeft OnGuard dagelijks aan welke acties er worden verwacht om betalingsachterstanden van klanten terug te dringen.

Geplaatst op 17-03-2014.

Project: Overstap naar SEPA

In 2014 wordt de Europese SEPA-standaard voor betaalsystemen ingevoerd. Dit heeft invloed op de rekeningnummers en het machtigingsbeleid. Domijn heeft daarom in samenwerking met ITwoon en onder begeleiding van Conclusion Implementation het SEPA-project gestart. Het doel van dit project is de organisatie, de processen en IT-applicaties zo in te richten dat wordt voldaan aan de nieuwe wettelijke eisen omtrent het betalingsverkeer.

Geplaatst op 07-01-2014.

Gestructureerd, persoonlijk en met heldere afspraken

ITwoon realiseert en beheert niet alleen ICT-oplossingen, maar ziet er ook op toe dat deze oplossingen passen bij de mensen die ermee moeten werken. Onder het motto liever een ‘goed contact dan een goed contract’ kiezen wij als dienstverlener nadrukkelijk voor een persoonlijke benadering waarin samenwerking met gedeelde verantwoordelijkheid centraal staat.

Geplaatst op 01-11-2013.

Twentse nuchterheid, maar een schat aan ervaring

ITwoon komt voort uit de afdeling ICT van Woongroep Twente, een samenwerkingsverband van woningcorporaties in Oost-Nederland. Vandaag de dag zijn wij een ICT bedrijf met veel waardevolle kennis op het gebied van volkshuisvesting.

Geplaatst op 01-11-2013.