IT voor woningcorporaties in oost Nederland
ITwoon, kennis van ict én van corporaties

Project: Koppeling met nieuw primair systeem

Geplaatst op 17-03-2014. Terug naar overzicht

WBO Wonen stapt over naar nieuw primair systeem, Itris ViewPoint. De Credit Management tool die WBO Wonen gebruikt is OnGuard. Deze tool wordt iedere nacht geautomatiseerd ververst met de brondata uit het primair systeem dat vervangen gaat worden. Het gaat hier om vele tientallen velden met data van zowel stamgegevens van klanten als stamgegevens van facturen. Met behulp van deze brondata geeft OnGuard dagelijks aan welke acties er worden verwacht om betalingsachterstanden van klanten terug te dringen.

Vanwege de overgang naar een andere primaire leverancier worden wij bij dit project betrokken als adviserende en uitvoerende partij. We leggen uit hoe het voorgestelde traject eruit zal komen te zien, zodat helder wordt wat de impact is voor WBO Wonen, ITwoon en Itris. We werken dit uit in een gedetailleerde activiteitenplanning en dragen zorg voor het nakomen van de acties ervan.

Update 17 maart 2014
Op het moment dat WBO Wonen is overgegaan op ViewPoint is OnGuard succesvol overgegaan op nachtelijke brondata van een geheel ander systeem.

Theo Buurman, projectmanager van WBO Wonen: "Wij werken inmiddels met ViewPoint. Zonder de steun van ITwoon hadden wij het debiteurenbeheer niet goed kunnen regelen. Zij hebben ons ondersteund bij het tot stand komen van de koppeling tussen ViewPoint en OnGuard."

Eerste publicatie 4 februari 2014.