IT voor woningcorporaties in oost Nederland
ITwoon, kennis van ict én van corporaties

Vrijblijvend een afspraak

  • Afspraken vastleggen
  • Streven naar lange termijn relaties
  • Pragmatisch, doelgericht en efficiënt
  • Persoonlijk contact staat centraal
  • Korte doorlooptijden, snel resultaat
  • Voorspelbare en transparante kosten

Gestructureerd, persoonlijk en met heldere afspraken

Bij ITwoon houden we van simpel. Wij beloven u iets en daar houden wij ons aan. En dat verwachten we ook van u. We doen het namelijk samen.

Wij werken altijd volgens een duidelijke, gestructureerde aanpak en maken duidelijke afspraken. Wij streven naar duurzame relaties. Persoonlijk contact vinden wij belangrijk; ITwoon is geen leverancier op afstand maar een betrokken partner. De heldere afspraken die we maken, leggen we voor u vast. Zo weet u precies welke resultaten u kunt verwachten.

Ook onze dagelijkse werkwijze gaat op zijn Twents: pragmatisch en doelgericht. Geen ellenlange adviestrajecten en dikke rapporten, maar snel te implementeren oplossingen die werken. Korte doorlooptijden en snel resultaat. Wij gaan slagvaardig te werk om op de meest kostenefficiënte manier uw ICT-vraagstukken op te lossen.

"Wij maken heldere afspraken en komen die ook na."